R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. dřevěné paletové nástavce - ohrádky, úprava vody, rework

Společnost byla založena koncem roku 2000 se záměrem věnovat se prodeji a montážím přístrojů na elektronickou úpravu vody. V roce 2001 jsme se dostali k významným průmyslovým zakázkám a zhruba polovina instalací byla provedena do rodinných domů a bytových domů. K přístrojům na úpravu vody prodáváme samozřejmě doplňky technologicky nutné nebo dle přání zákazníka (filtry na mechanické nečistoty, odkalovače, vodoměry s konektorem na průtokoměr, příruby, varná kolena atd.)

V roce 2002 vstoupila naše společnost na trh s obaly. Začali jsme vyrábět paletové nástavce na EUR palety, kterých se v současné době vyrobí cca 100 tis. ks ročně. K tomu jsme přiřadili i obchod s dalšími obalovými materiály např. kartonové krabice, PVC, pytle a hadice, síťovina, různé fólie atd.

V roce 2003 se naše společnost začala prezentovat jako servisní organizace pro obalové hospodářství a snaží se zajišťovat kompletní služby pro daného zákazníka v oblasti balení jeho produktů.

K celkovému růstu společnosti a získávání nových zákazníků také přispělo v r. 2003 získání certifikátu ISO 9001-2009, který vnesl do organizace společnosti významné změny.

V roce 2004 jsme rozšířili naši činnost o kooperační spolupráci na výrobcích, které se balí do námi vyráběných obalů, takže zajišťujeme např. třískové obrábění hliníkových či litinových částí.

Dále jsme rozšířili obchod s paletovými nástavci o výkup, opravy a prodej použitých nástavců a EUR palet.

V roce 2007 jsme založili novou divizi REWORK, která poskytuje na zakázku kontrolu, měření a drobné opravy výrobků.

V roce 2011 jsme získali povolení Ministerstva práce a sociálních věcí na provozování Agentury práce a pronajímáme pracovníky především do společností v oboru strojírenství.

V roce 2013 jsme rozšířili divizi, zabývající se úpravou vody, o chemickou variantu úpravy a dodávky doplňkového sortimentu souvisejícího s touto činností např. dávkovacích čerpadel, solí pro chemické úpravny, katexu, chemikálií pro odstranění železa či manganu apod.

Nejnovějším přírůstkem naší firmy je zbrusu nová skladovací a výrobní hala v Troubsku, kam jsme se přestěhovali v roce 2017. Zde probíhá výroba veškerých obalů ze dřeva a také výkup použitých EUR palet, jednorázových palet a paletových ohrádek.

Od února 2020 zahajujeme prodej velkoplošného materiálu - OSB a DTDS desek. Naší specialitou je individuální přístup ke každému zákazníkovi. Možnost formátování.

Fotky z naší provozovny Troubsko:

výkup palet brno

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva


Na projekt „RS AQUATECH FVE“ je poskytována finanční podpora z EU.

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Program podpory: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Reg. č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001082

Datum zahájení projektu: 25. 3. 2022

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023

Popis projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) o výkonu 19,76 kWp, sloužící primárně pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, jehož elektrická energie bude vyrobena ekologickou formou.


Výše dotace z Evropské unie: 147 044,10,- Kč