Magnetická úprava vody - nechemická úprava vody pomocí neodymových magnetů

Lidský organismus se od počátku svého vývoje přizpůsobil příjmu přírodní vody z pramenů a vodních toků země, které jsou přirozeně vystavené působení zemského magnetického pole a jiných fyzikálních vlivů jako jsou změny tlaku a teploty. Od doby, kdy začal člověk používat vodu i pro jiné účely než jen k uhašení žízně, setkává se s problémy, které způsobuje vodní kámen. Jejich odstranění nabízejí přístroje Anti Ca++ .

Hlavní výhody:

 • jednoduchá montáž bez přerušení potrubí
 • nevyžadují elektrickou energii
 • není nutná údržba
 • ekologické vyrobky - pracují bez chemických náplní

Princip činnosti:

Proč vzniká vodní kámen?

Základním znakem zákonů přírody je rovnováha dějů. Voda ve studních, nebo jiných přírodních podzemních zásobnících se v převážné míře nachází ve stavu vápenatouhličitanové rovnováhy. Čerpání a ohřev této vody způsobuje porušení této rovnováhy. Novou rovnováhu dosáhne voda vyloučením potřebného množství vápníku ve formě tvrdého nánosu CaCO3, známého jako vodní kámen.

Úprava vody

Přístroje Anti Ca++ pomocí magnetického pole vytvořeného soustavou velmi silných neodymových magnetů cíleně vracejí vodu před stav (bod) rovnováhy, tedy obnovují v ní obsah volného kysličníku uhličitého CO2. Přitom kladné ionty vápníku Ca2+ kolidují se zápornými ionty uhličitanu CO32- a vytvářejí ve vodě navenek elektricky neutrální molekuly CaCO3.

Tyto molekuly netvoří tvrdý nános vodního kamene, ale vyplavují se ven. Takto upravená voda zákonitě získává tyto vlastnosti:

 • při ohřevu vody snižuje tvorbu vodního kamene
 • narušuje staré nánosy vodního kamene
 • chrání železné a měděné potrubí před korozí
 • má nezměněný obsah minerálních látek
 • má pozitivní vliv na lidi s citlivou pokožkou- zlepšuje pocit po umytí
 • šetří mýdlo, prací a agresivní čistící prostředky a tím šetří peníze a přírodu
 • má časově omezené příznivé vlastnosti, protože je schopna rozložit vazby CaCO3 a tak se vrátit zpět do rovnovážného stavu

Umístění a montáž 

Umístění zařízení

Nejvhodnější místo pro montáž je na přívodním potrubí vody do domu, tedy před nebo za vodoměr. Přístroj se může montovat na všechny typy potrubí. Nejvhodnější jsou však potrubí z neželezných materiálů (plast, měď).

Způsob montáže

Celá montáž je velmi jednoduchá. Nevyžaduje přerušení potrubí a tím ani dodávky vody. Stačí nasunout přístroj na potrubí a zafixovat ho pomocí příchytky a šroubů, které jsou součástí dodávky.

Technické parametry

Typ přístroje Průměr potrubí [inch] Rozměry (š x v x h) [mm] 
N1 1/2" 166 x 90 x 75
N2 3/4" - 5/4" 206 x 120 x 110
N3 6/4" - 2" 256 x 140 x 140

Více info na: www.elektronicka-uprava-vody.cz

V případě zájmu o cenovou nabídku magnetické úpravny vody, pokud máte otázky nebo potřebujete navrhnout řešení na míru, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 608 776 299, emailu info@rsaquatech.cz nebo skrz náš poptávkový formulář. Jsme tu pro Vás!

Zpět na Úpravu vody

Poptávkový/kontaktní formulář

 
 
 
 
 
Podmínky ochrany osobních údajů.